Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus

Kiekvienais metais Kaišiadorių vyskupijoje esančioje šventovėje Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami didieji tituliniai atlaidai. Kiekviena atlaidų diena turi savo ypatingą intenciją. Rugpjūčio 21 diena buvo skirta Širvintų dekanatui ir šią dieną buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir pedagogus.

Tikybos mokytojos Nomeda Drazdienė ir Renata Blusevičienė

10.00 val. Šv. Mišias aukojo Širvintų dekanato dekanas, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Leonas Klimas. Šv. Mišiose skaitinius skaitė Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė, giedojo Širvintų parapijos tikybos mokytojos Renata Blusevičienė ir Nomeda Drazdienė, grojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis.

Vaikų choras „Mykoliukai“

12.00 val. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Giedojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“, vadovas Dailius Kavalevskis.

Po Šv. Mišių „Mykoliukai“ įsiamžino nuotraukoje su Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.

Su J. E. vyskupu Jonu Ivanausku

„Mykoliukų“ vasaros įsimintinos maldingos ir pramoginės kelionės baigėsi su Žolinės atlaidais Pivašiūnuose.

Ačiū visiems, kas meldžiasi už „Mykoliukus“, palaiko juos ir remia. O „Mykoliukai“ pažada ir toliau giedoti Dievo garbei ir savo giesmėmis melstis už visus.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

UncategorizedPermalink

Comments are closed.