„Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė ir viena gražiausių katalikiškų švenčių palydint vasarą, užbaigiant vasaros darbus, žolynų šventinimas. Visose Lietuvos bažnyčiose vyksta Žolinių iškilmės.

Vaikų choras „Mykoliukai“ Žaslių bažnyčioje

Šiemet Širvintų bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ buvo pakviestas giedoti Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje per Žolinės šventės iškilmes. Prieš šv. Mišias Širvintų bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis surengė vargonų muzikos koncertą.

Po Žolinės iškilmių, dvasiškai pakylėti, dar pilni energijos „Mykoliukai“ nutarė ir papramogauti. Netoli Vievio esantis „Karmazinų“ pažintinis takas buvo tai, ko reikėjo judriems giedorėliams.

Žolinių diena prabėgo greitai ir buvo labai prasminga.

Nuoširdžiai norime padėkoti Žaslių parapijos klebonui Algiui Ananiui už šiltą „Mykoliukų“ priėmimą, o bažnyčios vargonininkei Astai Šimonienei už didelę globėjišką meilę „Mykoliukams“.

Renata Blusevičienė

UncategorizedPermalink

Comments are closed.