INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Iškilmės akimirkos

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai,

2020–2021 mokslo metais jūsų vaikai (globotiniai), Jums pageidaujant, galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Tam, kad jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami minėtiems sakramentams, reikia parašyti prašymą (laisva forma) Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui ir nurodyti, kad norite, jog jūsų vaikas (globotinis) būtų ruošiamas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Prašyme taip pat turi būti nurodyta:

  1. Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė.
  2. Gyvenamoji vieta.
  3. Kontaktinis telefonas (dėl informacijos suteikimo).
  4. Vaiko elektroninio pašto adresas, jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu (arba vieno iš tėvų, jeigu vaikas neturi elektroninio pašto).
  5. Jūsų vaiko (globotinio) vardas, pavardė.
  6. Gimimo data.
  7. Klasė, kurioje mokosi.
  8. Kartu su prašymu reikia pristatyti nukopijuotą Krikšto sakramentą liudijantį dokumentą.

Prašymus paduokite tikybos mokytojoms arba klasės mokytojai.

Registracija vyks iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

Susirinkimo data ir laikas, kuriuo metu suteiksime visą informaciją, bus paskelbta vėliau.

Pagarbiai

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

UncategorizedPermalink

Comments are closed.