„Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Jau tapo gražia tradicija, kai Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyksta giedoti į Kaišiadorių katedrą, į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Liepos 12 d. „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą 17.00 val. per Švč. Sakramento adoraciją ir 18.00 val. per Šv. Mišias, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis.

Grįžo namo „Mykoliukai“ dvasiškai pakylėti, lydimi Dievo malonės. O grįždami aplankė Lietuvos senąją sostinę – Kernavę, kur smagiai padainavo, nuo piliakalnių pasigrožėjo besileidžiančia saule.

Nuoširdžiai dėkojame Širvintų parapijos klebonui L. Klimui visada palaikančiam „Mykoliukus“ ir tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža.

Choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

UncategorizedPermalink