Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Širvintų parapijos kunigas Adam Adukowski gegužės 3 d. Šv. Mišias aukojo ir Dievo Žodį skelbė Kaišiadorių katedroje, Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Tądien katalikų bendruomenė šventė tris šventes: IV Velykų sekmadienį, Gerojo Ganytojo šventę ir Motinos dieną. Šv. Mišių aukoje buvo meldžiamasi už gyvas ir mirusias Mamas, Močiutes.

Kunigas Adam kvietė dėkoti Dievui už geruosius mūsų ganytojus, ypač popiežių Pranciškų ir mūsų vyskupą Joną, kurie trokšta sielas vesti pas Dievą. Prisimintas ir gerasis, rūpestingasis ganytojas palaimintasis Teofilius Matulionis, savo gyvybę atidavęs dėl sielų išganymo.

Šv. Mišių aukoje giedojo Renata, Viktoras ir Dailius. Liturgijoje taip pat dalyvavo Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos seserys iš Krikštėnų.

Nuotraukos iš feisbuko paskyros „Teofilius Matulionis“.

UncategorizedPermalink