Širvintų bažnyčia atidaryta asmeninei maldai

Širvintų parapijos kunigai informuoja, kad šv. arkangelo Mykolo bažnyčia kiekvieną dieną, 17–18 val., atidaryta asmeninei maldai. Taip pat tikintieji tuo metu gali atlikti išpažintį.

Primename, kad dėl pratęsto karantino viešosios šv. Mišios neaukojamos. Tikintieji kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose, kurios transliuojamos per Marijos radiją, LRT televiziją, parapijų feisbukų paskyrose.

Parapijos dvasininkai kiekvieną dieną privačiai aukoja šv. Mišias prašydami Dievo palaimos, apsaugos nuo pikto ir siautėjančio COVID-19 viruso.

Telydi Jus Dievo Apvaizda ir artimo meilė!

UncategorizedPermalink