Širvintų jaunimo šlovinimo grupė Punske

Širvintų parapijos jaunimo šlovinimo grupė 2019 m. rugsėjo 8 d. lankėsi Punske. Ji Punsko bažnyčioje per šv. Mišias giedojo šlovinimo giesmes, o pamaldoms pasibaigus surengė liaudiškų ir populiarių dainų koncertą.

Jaunimo šlovinimo grupės giesmes ir liaudiškų ir populiarių dainų koncertą galite pasižiūrėti čia.

UncategorizedPermalink