Širvintų dekanato diena Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose

Vienoje iš garsiausių Kaišiadorių vyskupijoje esančių šventovių Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami dideli tituliniai atlaidai. Jie trunka aštuonias dienas. Kiekvienam Kaišiadorių vyskupijos dekanatui yra skirta viena atlaidų diena, per kurią meldžiamasi skirtingomis intencijomis. Šiais metais per Širvintų dekanato dieną – rugpjūčio 16d. – tikintieji meldėsi už tikybos mokytojus, katechetus ir pedagogus.

Likus pusvalandžiui iki Šv. Mišių kalbamas rožinis. 10.00 val. Šv. Mišias aukojo Širvintų dekanato dekanas, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Leonas Klimas. Giedojo Širvintų parapijos tikybos mokytojų bei vargonininkų kvartetas: tikybos mokytojos Renata Blusevičienė ir Nomeda Drazdienė, Paparčių parapijos vargonininkas Viktoras Zujus, grojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis.

12.00 val. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Homiliją sakė Kaišiadorių katedros rez. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas. Giedojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“, vadovas Dailius Kavalevskis.

„Mykoliukai“ šiuose atlaiduose pirmą kartą atliko Mišias vaikams, kurias sukūrė Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Po Šv. Mišių „Mykoliukai“ pabendravo ir įsiamžino nuotraukoje su Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.

„Mykoliukams“ atlaidai Pivašiūnuose paliko didelį įspūdį. Grįždami namo aplankė Trakus, skanavo Karaimų nacionalinį patiekalą – kibinus.

Su Žolinių atlaidais Pivašiūnuose baigėsi „Mykoliukų“ vasara.

UncategorizedPermalink