,,Mykoliukai“ Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje

Kiekvieną sekmadienį Kaišiadorių katedroje, palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje 17.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija, o po jos, 18.00 val., Šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliuoja „Marijos radijas“.

Rugpjūčio 11 d. Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyko giedoti į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis. Adoracijos metu buvo giedamos Taize giesmės.

Po Šv. Mišių buvome pakviesti į agapę, į kurią mus šiltai priėmė Kaišiadorių katedros vikaras kun. Mindaugas Grenda ir Žiežmarių bažnyčios rezidentas, pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos postulatorius kun. Marius Talutis.

Kaip visada, nuoširdžiai dėkojame tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža „Mykoliukus“.

UncategorizedPermalink