„Mykoliukai“ Pirmos Komunijos šventėje Paparčiuose

Vienas iš įsimintiniausių įvykių krikščionio gyvenime yra Pirmoji Šv. Komunija – pirmas susitikimas su Jėzumi.

Širvintų parapijos vaikų choras „Mykoliukai“ buvo pakviesti giedoti Paparčių parapijos vaikų Pirmos Komunijos šventėje.

Birželio 16 d. rytas prasidėjo lietumi, tačiau „Mykoliukai“ išvyko geros nuotaikos. Atvykę į Paparčių bažnyčią, parepetavome ir laukėme Šv. Mišių. Eucharistija prasidėjo vaikų palaiminimu. Kun. Algis Ananis pakvietė tėvelius palaiminti savo vaikus.

Nė nepastebėjome, kaip greit prabėgo laikas. Skambios „Mykoliukų“ giesmės lydėjo vaikučius per pirmą susitikimą su Jėzumi.

Po Šv. Mišių „Mykoliukai“ dar neskubėjo namo ir aplankė įžymias Paparčių krašto ir kitas vietas. Kaimo bendruomenės ,,Viltija“ pirmininkė Audronė Neniškienė „Mykoliukams“ aprodė buvusio Paparčių Dominikonų vienuolyno griuvėsių kompleksą. Tada keliavome į Panerių kaime įsikūrusį „Aušrinės Marijos“ vienuolyną. Apžiūrėję vienuolyno kompleksą, kelionę tęsėmę į Žaslius. Didelį įspūdį paliko Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia ir šalia jos esančios katakombos. Apsilankėme Žaslių gaisrinėje. Gaisrininkas Juozas Zujus papasakojo apie sunkų ugniagesio darbą, pristatė gaisrininkų techniką. „Mykoliukų“ nuotykiai nesibaigė. Vykome į kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškę – Guronis. Aplankėmę Guronių koplyčią ir Rožinio slėpinių parką. Guronyse gyvenanti vienuolė sutiko aprodyti rekolekcijų namus ir juose įsikūrusį muziejų bei koplyčią. Diena buvo pilna įspūdžių, o jais dalinomės sustoję Elektrėnuose esančioje „Hesburger“ užkandinėję. Pavargę, bet dvasiškai pakylėti grįžome namo. Visas „Mykoliukų“ kelionės vietas apjungė giesmės.

Nuoširdžiai dėkojame Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonui kun. A. Ananiui, vargonininkui Viktorui Zujui ir bažnyčios chorui už pakvietimą ir šiltą priėmimą. Taip pat dėkojame Audronei Neniškienei bei Žaslių priešgaisrinės tarnybos ugniagesiui Juozui Zujui.

„Mykoliukų“ kelionės įspūdžiai:

Laimis Krencius: „Man labai patiko. Net gyvatę matėm vienuolyne.“

Deimantė Bareikaitė: „Giedojome Paparčių bažnyčioje. Po to pasivaišinome. Buvome prie Paparčių Dominikonų vienuolyno kapinių koplyčios. Aplankėme Paparčių vienuolyną, matėme vienuolę, buvome jų bažnyčioje. Matėme namelius, kur gali apsistoti žmonės, norėdami tyliai vieni pagyventi… Buvome Žaslių gaisrinėje. Žaslių bažnyčioje pagiedojome keletą giesmių. Apžiūrėję Žaslių žemėlapį nusprendėme dar nuvažiuoti į Guronis. Ten vienuolė aprodė tokį mažą rožančių muziejų. Grįždami užsukome į Hesburgerinę, pavalgėme ir grįžome namo. Įspūdžiai labai geri.“

Smiltė Pimpytė : ,,Man patiko vienuolyne. Ten labai jauku.‘‘

Evita Šavinskaitė : ,, Man labiausiai patiko pas vienuoles ir kaip važiuodami dainavom‘‘.

Natalė Simonavičiūtė: ,,Ši diena buvo kupina įspūdžių, bei galėjome praleisti daugiau laiko kartu‘‘.

Roberta Krenciūtė : ,,Man labai patiko. Bijojau giedoti Paparčių bažnyčioje. Sužinojau daug naujo. Vaikščiojom rožančiaus keliu. Labai apsidžiaugiau, kai važiavome į „Hesburger“ užkandinę. Buvo linksma.‘‘

UncategorizedPermalink