„Mano Tėtis…“

„Linksmas, žydintis birželis,

Mielas brolis vasarėlis.

Neša dovaną tėveliui

Išdidžiai, aukštai iškėlęs.

Žalią ąžuolo vainiką

Jis per visą naktį pynė.

Tėti, šventę pasitiki,

Džiaugsmą įsileisk krūtinėn.

Ir vaikų kūrybos puokštę

Būk priimti pasirengęs

Ji nuspalvins šią dienelę

Lyg vaivorykštė padangę.“

Birželis – tai mūsų Dangiškojo Tėvo Švč. Širdies mėnuo. Nuo seno šį mėnesį bažnyčiose vyksta birželinės pamaldos, kuriose giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmės, skirtos pagarbinti Švč. Jėzaus Širdį.

Birželio 2 dieną, pirmą mėnesio sekmadienį  minima Tėvo diena.

Bažnyčioje nuo ankstyvo ryto iki vakaro vyko  Švč. Sakramento adoracija. Votyvos bei sumos Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už gyvus Tėvus. Po pamokslo, klebonas L. Klimas  palaimino Tėvus. Vakaro Šv. Mišios buvo aukojamos už jau į amžinybę iškeliavusius Tėvus.

Po votyvos Šv. Mišių tėvelių laukė muzikinė dovana.  Parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai“ (vadovas Dailius Kavalevskis) dainavo,  giedojo giesmes, deklamavo eiles. Urtė Bareikaitė atliko muzikinį kūrinį akordeonu.  Paparčių vargonininkas Viktoras Zujus  kartu su Dailiumi tėveliams turėjo staigmeną  –  armonika ir akordeonu pagriežė tėveliams ,,Jurginių‘‘ valsą. Koncertą vedė tikybos mokytoja Renata Blusevičienė.

UncategorizedPermalink