Pirmoji Komunija Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

,,Pirmą kartą, pirmą kartą

Mane Jėzus aplankys.

Ką galėsiu jam ištarti,

Kai pažvelgsiu į akis.’“

Šie  gražūs ir prasmingi giesmės žodžiai, kurie skambėjo  gegužės 12 ir 19 dienomis Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Septyniasdešimt du vaikai ir du suaugę pirmą kartą susitiko su Jėzumi Šv. Komunijoje.

Šv. Mišias aukojo Širvintų bažnyčios klebonas Leonas Klimas. Jis paragino tėvelius ir toliau rūpintis savo vaikų dvasinio gyvenimo augimu, kad Pirmoji Komunija neliktų tik gražus šventės prisiminimas, kad vaikų kelionė tikėjimo keliu nenutrūktų.

Šventinę dvasią Šv. Mišiose skleidė Širvintų bažnyčios vaikų chorelis ,,Mykoliukai“, kuriam vadovauja vargonininkas Dailius Kavalevskis.

Vaikus Atgailos ir Eucharistijos sakramentams paruošė katechetės Nomeda Drazdienė ir Renata Blusevičienė.

UncategorizedPermalink