Velykos pas senelius

Antrą Šv. Velykų dieną Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ su vadovu Dailiumi Kavalevskiu ir dorinio ugdymo mokytoja Renata Blusevičiene aplankė Širvintų parapijos senelių globos namų gyventojus ir padovanojo jiems Velykinį koncertą. Koncertą vedė mokytoja Renata. Skambėjo giesmės, lietuvių liaudies dainos, kartu su seneliais šokome ratelius, minėme minkles, o svečias armonikierius Viktoras Zujus kartu su Dailiumi linksmino skambiais polkos akordais.  

UncategorizedPermalink