Seminarų programa „Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai“ II studijų ciklas norintiems

Katalikų teologijos fakultetas kartu su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija bei Šeimos ir asmens saviugdos centru „Bendrakeleiviai“ parengė keturių metų trukmės neformalaus švietimo programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovados pagrindai. Programos paskirtis – sielovadoje besidarbuojančių savanorių ir aktyviųjų parapijų narių teologinis ir pastoracinis pasirengimas misijai Bažnyčioje.

Šios vasaros studijų ciklas, kurį sudaro keturi seminarai,  prasideda gegužės 3–4 d. 16 val. seminaru “ Gyvybės pradžios etika“ Guronių rekolekcijos namuose.

Registracija internetu

Išsamesnės informacijos ir dėl kainos teirautis telefonu 8 615 96 804

UncategorizedPermalink