KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIRVINTŲ PARAPIJOS ŠVENTĖJE – ATLAIDUOSE

K V I E Č I A M E

DALYVAUTI ŠIRVINTŲ PARAPIJOS ŠVENTĖJE – ATLAIDUOSE

Šių metų rugsėjo 30 d. – sekmadienį – kviečiame visus širvintiškius dalyvauti Širvintų parapijos globėjo

Šv. Arkangelo Mykolo šventėje ir atlaiduose.

Šia proga

Širvintų bažnyčioje 12 val. Šv. Mišias celebruos

Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Vyskupas pašventins bažnyčioje įrengtą naują altorių, skirtą Palaimintajam Teofiliui Matulioniui,

taip pat išstatys nuolatiniam garbinimui – melsti užtarimo – Palaimintojo relikviją.

Altorius, kuris įrengtas Širvintų klebono ir parapijiečių aukomis, bus dedikuojamas šioms sukaktims:

               Palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos 1 metinėms;

               Lietuvos 100-mečiui;

               Šv. Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje 25-mečiui;

               Popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje atminti.

Kviečiame dalyvauti!

Širvintų parapijos klebonas – kun. dek. Leonas Klimas

UncategorizedPermalink