Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Širvintose

Šių metų liepos 15 dieną Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai.
Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas – ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija.

Šv. Mišios Širvintų Šv. Arkangelo bažnyčioje vyko 10.00 (votyva) ir 12.00 val.(suma). Tikintieji į maldos namus rinkosi jau nuo ankstaus ryto. Maldininkai prieš Šv. Mišias jungėsi į rožinio maldą. Šventų Mišių auką už Širvintų parapiją aukojo ir homiliją sakė svečias, „OPUS DEI“ vadovas kunigas Farelas Peternalas. Votyvą nuskaidrino Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčios vaikų choro „Mykoliukai“ balsai. Sumoje giedojo jungtinis jaunimo ir sumos choras.

UncategorizedPermalink