MOTINOS DIENA

VALDA PATINSKIENĖ

Gal nuo giedrų šypsenų, gal dėl šventinės nuotaikos toks gražus šio – pirmojo gegužės – sekmadienio rytas. Gal ne blogesnė buvo ir šeštadienio diena, tačiau nesimatė gausiai perkančiųjų gėles, aptarinėjančių, kuriuo metu vykti į tėviškę pas mamą. O pas ją visuomet atviros durys vaikams, tik vaikai ne visada randa laiko į tas duris pasibelsti. Tačiau šis sekmadienis kitoks. Su gėlėmis ir šypsenomis skuba vaikai pas mamą. Laimingi, kurie gali įteikti gėles mamai, prisiglausti prie jos, pasakyti švelnų žodį. Kiti gi lankėsi kapinaitėse, jas tvarkė, pasimeldė už mylimiausią žmogų.

Visose Lietuvos bažnyčiose buvo laikomos šv. Mišios motinos dienos proga. Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje dekanas Leonas Klimas šiltai pasveikino atvykusias į votyvos pamaldas mamas, močiutes su šia švente. Votyvos metu motinos buvo palaimintos. Puikiai skambėjo jaunučių atliekamos giesmės. Besiklausant jaunų, skardžių balselių, širdį užliejo džiugesys – auga gera pamaina suaugusiųjų choro dalyviams. Baigiantis votyvai dekanas pakvietė visus neišsiskirstyti, nes laukia staigmena. Net labai malonios staigmenos būta. Po votyvos tas pats moksleivių chorelis „Mykoliukai“ surengė nedidelį, tačiau labai nuoširdų koncertą. Šiam kolektyvui akomponavo ir paruošė pasirodymui Dailius Ka

valevskis, jam padėjo mokytoja katechetė Renata Blusevičienė. Iš bažnyčios išėjo moterys giedrais veidais. Nuostabu, kai sveikina nuoširdžiai, savais žodžiais jautrios sielos vaikučiai. Dėkingi jaunajam choro vadovui ir mokytojai už suteiktą malonumą pasiklausyti giesmių ir dainų šventinę dieną.

 

UncategorizedPermalink