Paminėti 2018 – Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos – metai

Balandžio 26 d. visų rajono mokyklų tikybos mokytojos su mokinių komandomis suvažiavo į Musninkų Alfonso Petrulio gimnaziją. Susitikimo tikslas labai prasmingas – paminėti šiuos metus, Vyskupų konferencijos paskelbtus Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais.

Renginį – popietę organizavo dorinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Renata Blusevičienė ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Jūratė Mačiulienė.

Svečius pasitiko renginio šeimininkai Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokiniai ir gimnazijos direktoriaus pavaduotoja A. Janušauskienė bei socialinė pedagogė I. Vaikeviča. O svečių sąrašas gausus: Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai ir jų dorinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Blusevičienė, Širvintų pradinės mokyklos vyr. tikybos mokytoja J. Žilinskienė su ketvirtų klasių mokiniais, Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazistai ir jų vyr. tikybos mokytoja N. Drazdienė, Gelvonų gimnazijos mokiniai ir jų vyr. tikybos mokytoja J. Mačiulienė bei etikos mokytoja B. Juzėnienė, Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokiniai ir jų vyr. tikybos mokytoja D. Ruzgienė.

Į popietę atvyko Kaišiadorių vyskupijos katechetinio centro vadovė Rita Pankienė ir Centro metodininkė s. Jurgita Jagminaitė FMA.

Renginio metu mokiniai giedojo, klausėsi Trakų Dievo Motinos paveikslo pristatymo, atsakinėjo į pateiktus klausimus, grupėse atliko kūrybines užduotis. Įspūdį paliko netradicinė erdvė – interaktyvi klasė, išmanioji lenta ir išmanieji kubai, iš kurių mokiniai, padedami mokytojos K. Povilaitienės, statė draugystės arką. Pastatę draugystės arką, mokiniai nutarė, kad laimėjo draugystė.

Visi popietės dalyviai buvo apdovanoti Švietimo centro padėkos raštais ir Kaišiadorių Vyskupijos katechetinio centro dovanėlėmis. Po renginio mokiniai galėjo labiau susipažinti prie arbatos puodelio.

Prie puodelio arbatos vyko renginio refleksija. Visiems popietės dalyviams įsiminė susitikimas, kurio metu ne tik praturtintos žinios apie Trakų Dievo Motinos šventovę, bet ir šiltas, nuoširdus visų dalyvių bendravimas.

Vyr. tikybos mokytoja N. Drazdienė

UncategorizedPermalink