Lytiškumo ugdymo programos pristatymas

Kovo 21 d. Širvintų parapijos salėje vyko susitikimas su Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadove Judita Bernatoniene. Tikybos, etikos mokytojams ir miesto mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams buvo pristatyta sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa. 
Susitikimo dalyviai diskutavo apie lytiškumo ugdymo programos dėstymo aktualumą mokykloje ir iššūkius,  su kuriais susiduria mokytojai integruodami šią programą į ugdymą.
 
UncategorizedPermalink