Susibūrė vaikų choras

Širvintų parapijos vaikų choras susibūrė 2017 m. jaunojo vargonininko Dailius Kavalevskio ir tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės dėka. Chore gieda 17, antros–septintos klasių, vaikų.

Choro repeticijos vyksta šeštadieniais 16.30 val., po repeticijos, 18.00 val., visi gieda Širvintų bažnyčioje per Šv. Mišias.

Choro veiklos akimirkos:

UncategorizedPermalink