Dekano kun. Leono Klimo auksinis jubiliejus

Sausio 5 d. Širvintų parapijos tikintieji ir svečiai šventė dekano kun. Leono Klimo kunigystės 25-metį ir žemiško gyvenimo 50-metį. Šv. Mišių metu visi drauge dėkojo Viešpačiui už dvasininką, pavedė į Viešpaties rankas.

Už Dievo stalo susirinko dekano L. Klimo kolegos kunigai. Pasveikinti dekano atvyko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, dekano Leono seminarijos kurso draugas, sakė pamokslą. Pasirodo, ir svečias mini sidabrinį kunigystės jubiliejų.

Sakoma, kad jubiliejinės sukaktys suteikia progos trumpai stabtelėti ir apsidairyti, pasižiūrėti į nueitą kelią, pasvarstyti, ar tavo gyvenimas buvo prasmingas. Dekanui to daryti nereikia. Už Jį kalba padaryti darbai, žmonių pagarba ir dėkingumas, keliais tapusios Širvintų krašte įmintos prasmingos veiklos pėdos.

Visų Širvintų parapijos tikinčiųjų ir parapijos organizacijų vardu linkime Dievo palaimos ir ilgiausių metų.

 

 

 

UncategorizedPermalink