Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai Širvintose

„Sveiki!“ – į Širvintų parapijos žmones per šv. Arkangelo Mykolo atlaidus kreipėsi kunigas Mozė Mitkevičius. Pasijuto nejauki tyla. Žmonės nuščiuvo, nes nežinojo, ką atsakyti, nes nėra įpratę šv. Mišių pradžioje atsakyti „Sveiki“, juk kunigui atsakoma: „Ir su tavimi“. Tik antrą kartą kunigui pasisveikinus, pasigirdo nedrąsūs parapijiečių atsakymai, regis, net šypseną veiduose išspaudę. Kasdieniškai pasisveikinęs kunigas Mozė ir pakvietęs atlaidus švęsti su šypsena, papirko savo nuoširdumu ir paprastumu. Kunigas savo netikėtu elgesiu suintrigavo. Laukėme, ką pasakys per pamokslą.

Beklausant kunigo, kurioje biografijoje labai daug staigių posūkių: nuo teisininko karjeros iki Šventojo Rašto žinovo, susidarė labai sumanaus, išmintingo, turinčio humoro jausmą kunigo įvaizdis. Nors šventadienio skaitiniai buvo sudėtingi, tačiau svečias labai suprantamai interpretavo tikėjimo tiesas, pabrėždamas, kad žmogaus gyvenime svarbu įsipareigoti ir jausti atsakomybę, turėti drąsos keisti savo gyvenimą tikėjimo link. Pasak kunigo, Šv. Rašte rašoma, kad Dievas mus baudžia net iki ketvirtos kartos, bet jis yra gailestingas net iki tūkstantosios kartos. „Ilgai svarsčiau, ką reiškia Dievo bausmė iki ketvirtosios kartos, ir radau atsakymą, – kalbėjo kunigas Mozė. – Dievas baudžia suklydusius mūsų tėvus ar senelius ir parodo, kaip dėl jų klaidos kenčia vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai ir proprovaikaičiai. Tačiau malda, gailestis ir Dievo malonė gali išgelbėti nuo bausmės ir kančios.“ Sakydamas pamokslą, pagarbiai atsiliepė apie šeimas, kurios išgyvena priklausomybes ir nuolatos kovoja su jomis, nepadeda taško, ieško išeičių, nepalieka artimo likimo valiai, nenuleidžia rankų, ir padrąsino jas.

Linkėdamas ramybės, kun. Mozė ir vėl nustebino tikinčiuosius ragindamas šalia esančio kaimyno paklausti vardo ir jam palinkėti ramybės. „Tuomet drąsiau galėsite apkalbinėti, nes žinosite vardą,“ – juokavo kunigas. Bažnyčioje pasigirdo smagus šurmulys. Net po Šv. Mišių, parapijiečiai ir svečiai neskubėjo skirstytis, sveikino vieni kitus, šmaikštaudami klausinėjo vardų ir linkėjo ramybės.

Vos kelias valandas pasisvečiavęs, kunigas Mozė Mitkevičius įžiebė bendruomeniškumo kibirkštėlę, sustiprino Dievo artumo jausmą. Ačiū Jam ir parapijos kunigams, giesmininkams už galimybę pajusti Dievo malonę.

 

Širvintų parapijos informacija

 

UncategorizedPermalink

Comments are closed.