Tituliniai Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios atlaidai

Maloniai kviečiame

spalio 1 d. 10 ir 12 val.

į titulinius Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios atlaidus.

Šv. Mišias aukos Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kunigas Mozė Mitkevičius.

Tevienys mus pop. Leono XIII 1884 m. sukurta malda:

Šventasis Mykolai arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

 

 

UncategorizedPermalink

Comments are closed.