MOTINOS MALDOJE UŽ SAVO VAIKUS

virsus

2016m. lapkričio 27d. po Votyvos šv. Mišių Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos namuose rinkosi mamos į susitikimą su „Motinos maldoje“ judėjimo koordinatore Lietuvoje Vilma Cicėniene. Ji pasakojo apie „Motinos maldoje“ judėjimo atsiradimą, tikslus, esmę. Parodė filmuką su judėjimo pasaulyje pradininkės Veronikos Wiliams liudijimu ir paaiškinimais. Po to visos susirinkusios meldėmės savo vaikų intencijomis.

Šis susitikimas paliko ramybės ir vienybės jausmą, norą jungtis į šią maldos grupę.

„Motinos maldoje“ judėjimas – tai Motinų bendra malda už savo ir viso pasaulio vaikus. Tai nėra organizacija ar bendrija – tai tiesiog Malda. Motinos, susirinkusios į būrelį, drauge skaito Šventąjį Raštą, šlovina Viešpatį, gieda giesmes, meldžiasi už savo vaikus ir anūkus, už krikšto vaikus ir giminaičius, už našlaičius ir ligoniukus, už negimusius, neišnešiotus ir mirusius…ir už viso pasaulio mažylius, skriaudžiamus ir nemylimus, mušamus ir žudomus…už tuos, už kuriuos niekas nesimeldžia – meldžiamės mes, būrelin susirinkusios Motinos, meldžiamės už visus ir už kiekvieną, kurį pagimdė Motina, ir kuriam Motinos malda labiausiai reikalinga.

Šis judėjimas  neturi reklamos, tačiau jis jau žinomas daugelyje pasaulio šalių.

„Mama yra tas asmuo, kuris gali užimti visų kitų vietas, bet jos vietos niekas užimti negali“ – ši kardinolo Mermillod pasakyta tiesa, apskriejusi internetu pasaulį, tarsi dar labiau įtikina, kad Motinos malda yra stipriausia, kada ji meldžiasi už vaikus, atiduodama jų problemas, jų gyvenimus, jų likimus į Viešpaties rankas.

Motina, paėmusi mažylį už rankos, parodo pasaulį, paūgėjusiam pataria, pamoko, suaugusiam duoda laisvę, bet kiekviename žingsnyje Motinos širdis prašo maldoje Viešpaties: „Aš daugiau nieko negaliu padaryti, bet Tu viską gali. Dangiškasis Tėve, vesk juos per gyvenimą ir saugok jų žingsnius“.
Taip savo maldas grupelėse pradeda tūkstančiai Motinų įvairiose pasaulio šalyse: Anglijoje, Indijoje, Afrikoje, JAV, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje, Portugalijoje, Maltoje ir Malaizijoje, Olandijoje, Čekijoje ir Slovakijoje, Rusijoje, Lenkijoje… ir Lietuvoje jau per porą dešimtmečių daugelyje parapijų prie bažnyčių įsikūrusiose grupelėse aktyviai renkasi Motinos maldai.

 

Norinčias jungtis į šią maldos grupę Širvintose kviečiame  – renkamės  sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose.

Širvintų dekanato Šeimos centro informacija

UncategorizedPermalink

Comments are closed.