Šv. Lauryno atlaidai Šešuolėlių bažnyčioje

21350BSŠv. Laurynas (miręs 258m.) – rugpjūčio 10 d.

Nedaug Bažnyčioje šventųjų, kurie taip plačiai žinomi ir garbinami kaip šventasis Laurynas. Jį mini jau Ankstyvosios Bažnyčios Tėvai, rašę lotyniškai. Laurynas buvo vienas iš septynių Romos bažnyčioje tarnavusių diakonų; juo buvo visiškai pasitikima ir pavesta saugoti Bažnyčios turtą, dalyti paramą ir pašalpą vargstantiems.

http://www.pasauliopiligrimas.lt/93-sv-laurynas
 

Visus kviečiame į šv. Lauryno atlaidus Šešuolėlių bažnyčioje sekmadienį (rugpjūčio 10 d.) 11.30 val.

Šventasis Laurynai, melski už mus!

UncategorizedPermalink