Sergančiųjų susitikimas šventėje!

Ligonių diena – proga prisiminti sergančiuosius, jų slaugytojus ir gydytojus. Susibūrimas draugėn stiprina, primena, kad nesi vienas.

Mūsų bažnyčioje liepos 16 dieną – Mergelės Marijos Škaplierinės šventėje susirinko didelis būrys sergančiųjų ir jų artimųjų. Šventė prasidėjo nuo dovanų – kiekvienas atėjęs ar atriedėjęs gavo Mergelės Marijos Škaplierinės paveikslėlį, ant kurio galėjo parašyti savo vardą, meldžiant Mergelės Marijos pagalbos. Šv. Mišių eigoje visi norintieji priėmė ligonio sakramentą –  ženklą, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą. Kartu su jaunimu giedojome giesmes Mergelei Marijai ir meldėme jos užtarimo.

Sergantieji mus mokė džiaugtis kasdienybėje nepastebimais dalykais: tarpusavio bendravimu, dėmesiu šalia esančiam, nuoširdumu, šypsena… O slaugytojų atsidėjimas yra pats tikriausias artimo meilės pavyzdys. Jei nežinai kaip mylėti, paklausk jų: – “besąlygiškai”. Mylėti kitą žmogų be jokių sąlygų.

Dažniau prisiminkime tuos, kurie serga, yra vieniši ir nelaimingi. Būsime ir patys sveiki. Sergėkime savo kūną ir sergėkime savo dvasią. Nėra baisesnės ligos už dvasios ligą.

Švenčiausioji Mergele Marija, ligonių sveikata, melski už mus!

Daugiau šventės akimirkų: https://www.facebook.com/sirvintu.parapija?sk=wall&notif_t=share_wall_create

UncategorizedPermalink